Maak mee het Open Stadsatelier

Een circulaire en creatieve Stad Turnhout vraagt om een Open Stadsatelier: een plek waar knutselaars, kunstenaars, professionals en bezoekers samen kunnen bouwen aan de stad van morgen.

Een project van Stad Turnhout in samenwerking met Locay en
medegefinancierd door het Europees Fonds voor Reionale Ontwikkeling.

Stappenplan

Zoek jij naar een atelierruimte in een hub voor circulaire en creatieve economie in het Centrum van Turnhout? Of wil jij een invulling installeren die bezoekers kan verwelkomen om het Open Stadsatelier te ontdekken en te beleven zoals een café of creatieve eventruimte?

Volg dan de volgende stappen om zelf een invulling te geven aan één of meerdere van de ruimten van het Open Stadsatelier, een gebouwgemeenschap te vormen en met de voorziene begeleiding van experts een plan te maken om het Open Stadsatelier samen te realiseren!

Broed op jouw idee

Lees op dit online platform de uitleg over het Open Stadsatelier en inspirerende voorbeelden.
Vervolgens kan je verder broeden op jouw voorstel voor de invulling van één of meerdere ruimten van het gebouw, passend binnen het concept van het Open Stadsatelier.

Open Stadsatelier

Bezoek het gebouw

Schrijf je in en neem deel aan de geplande gebouwbezoeken en maak kennis met het gebouw en andere geïnteresseerde personen.

Bezoek plannen

Dien jouw voorstel in

Heb jij een ruw idee voor een invulling die je zelf wil geven aan één of meerdere van de ruimten in het Open Stadsatelier?

Deel dan voor 15 september jouw beknopt voorstel in via het formulier op dit online platform.

Kandidaat stellen

1 juli - 15 Sept 2021

Broeden, bezoeken en inzenden

Broed op jouw idee, bezoek het gebouw samen met andere geïnteresseerden en dien jouw ruw idee in tegen ten laatste 15 september 2021.

16 - 30 Sept 2021

Voorselectie

Stad Turnhout en het aangestelde team van professionals maken een eerste selectie van voorstellen voor invullingen van ruimten in het gebouw. Ideeën die passen binnen het concept van het Open Stadsatelier én toewerken naar een gebouwgemeenschap krijgen groen licht en feedback om hun idee te versterken.

Ideeën die niet passen in het concept van het Open Stadsatelier krijgen feedback en info over mogelijke andere locaties om hun idee te realiseren.

Nov 2021

Finale selectie

Stad Turnhout en het aangestelde team van professionals kiest de gebouwengemeenschap op basis van de integratie van het concept van het Open Stadsatelier, de samenhang van de gebouwgemeenschap en de ambitie en haalbaarheid van hun plan.

Okt 2021

Maak een collectief plan

Burgers en ondernemers met geselecteerde ideeën worden uitgenodigd voor twee workshops in oktober om een collectief plan op te maken in samenwerking met inhoudelijke, financiële, juridische en bouwtechnische experts.

In een eerste workshop verbinden we individuele en reeds verbonden ideeën in een ambitieus inhoudelijk plan voor het Open Stadsatelier.

In een tweede workshop bouwen we aan een haalbaar en robuust financieel en juridisch plan. De gebouwgemeenschap dient eind oktober haar finale plan in.

Dec 2021

Activatie

Na de selectie van een gebouwgemeenschap start de activatie. Stad Turnhout voorziet een opstartperiode van 5 jaar waarin zij praktische ondersteuning zal bieden tijdens de opstart van het concept. Na deze 5 jaar dient de gebouwgemeenschap zelfstandig en minstens break-even te draaien.

1 juli - 15 Sept 2021

Broeden, bezoeken en inzenden

Broed op jouw idee, bezoek het gebouw samen met andere geïnteresseerden en dien jouw ruw idee in tegen ten laatste 15 september 2021.

16 - 30 Sept 2021

Voorselectie

Stad Turnhout en het aangestelde team van professionals maken een eerste selectie van voorstellen voor invullingen van ruimten in het gebouw. Ideeën die passen binnen het concept van het Open Stadsatelier én toewerken naar een gebouwgemeenschap krijgen groen licht en feedback om hun idee te versterken.

Ideeën die niet passen in het concept van het Open Stadsatelier krijgen feedback en info over mogelijke andere locaties om hun idee te realiseren.

Okt 2021

Maak een collectief plan

Burgers en ondernemers met geselecteerde ideeën worden uitgenodigd voor twee workshops in oktober om een collectief plan op te maken in samenwerking met inhoudelijke, financiële, juridische en bouwtechnische experts.

In een eerste workshop verbinden we individuele en reeds verbonden ideeën in een ambitieus inhoudelijk plan voor het Open Stadsatelier.

In een tweede workshop bouwen we aan een haalbaar en robuust financieel en juridisch plan. De gebouwgemeenschap dient eind oktober haar finale plan in.

Nov 2021

Finale selectie

Stad Turnhout en het aangestelde team van professionals kiest de gebouwengemeenschap op basis van de integratie van het concept van het Open Stadsatelier, de samenhang van de gebouwgemeenschap en de ambitie en haalbaarheid van hun plan.

Dec 2021

Activatie

Na de selectie van een gebouwgemeenschap start de activatie. Stad Turnhout voorziet een opstartperiode van 5 jaar waarin zij praktische ondersteuning zal bieden tijdens de opstart van het concept. Na deze 5 jaar dient de gebouwgemeenschap zelfstandig en minstens break-even te draaien.

Heb jij een  

goed idee?

Kandidaat stellen
Heb je nog onbeantwoorde vragen?
Contacteer ons
Dit project is een samenwerking tussen
en
met steun van